KOMUNIAKTY

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Starogardzkiego
  Starogard Gdański dn. 11.01.2016 r.
    Zapraszamy pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych dnia 15.01.2016 r. (piątek), o godzinie 11.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
     Tematyka spotkania: analiza przepisów prawa: Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzeń MEN
       • Wspomaganie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną w klasie ogólnodostępnej.
        • Analiza indywidualnych przypadków w ujęciu wychowawczym lub edukacyjnym.
          Proszę o umożliwienie pedagogom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
           Z poważaniem
             Dyrektor PPP
               Bernadeta Grunwald
                 Szanowni Państwo
                 Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
                 Powiatu Starogardzkiego
                  Starogard Gdański dn. 11.01.2016 r.
                    Zapraszamy pedagogów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów dnia 14.01.2016 r. (czwartek), o godzinie 10.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
                      Tematyka spotkania: analiza przepisów prawa: Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzeń MEN
                        • Wspomaganie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną w klasie ogólnodostępnej.
                         • Analiza indywidualnych przypadków w ujęciu wychowawczym lub edukacyjnym.
                           Proszę o umożliwienie pedagogom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                             Z poważaniem
                               Dyrektor PPP
                                 Bernadeta Grunwald
                                   Szanowni Państwo
                                   Dyrektorzy Szkół
                                   Powiatu Starogardzkiego
                                    Starogard Gdański dn. 11.01.2016 r.
                                      W zwązku z dluższą nieobecnością Pani Marzeny Figury - warsztaty oraz terapie zostają odwołane
                                        Z poważaniem
                                          Dyrektor PPP
                                            Bernadeta Grunwald
                                              Szanowni Państwo
                                              Dyrektorzy Szkół
                                              Powiatu Starogardzkiego
                                               Starogard Gdański dn. 11.09.2015 r.
                                                dotyczy: grupy wsparcia pedagogów szkolnych
                                                 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd. uprzejmie informuje, że pierwsze organizacyjne spotkanie grupy wsparcia pedagogów z wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych) odbędzie się dnia 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 na terenie Poradni.
                                                  Tematy spotkania:
                                                   -Przedstawienie oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2015/16.
                                                    - Zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia specjalnego.
                                                     Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach, które będą sie odbywać w pierwszym tygodniu miesiąca dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w czwartki, a dla szkół ponadgimnazjalnych w piątki.
                                                      Z poważaniem
                                                        Dyrektor PPP
                                                          Bernadeta Grunwald
                                                            Szanowni Państwo
                                                            Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
                                                            Powiatu Starogardzkiego
                                                             Starogard Gdański dn. 09.09.2015 r.
                                                              Zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli dnia 11.09.2015 r. o godzinie 11.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
                                                               Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                Osoba prowadząca:
                                                                  Psycholog: Anna Breska
                                                                 Z poważaniem
                                                                   Dyrektor PPP
                                                                     Bernadeta Grunwald