KOMUNIAKTY

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
Powiatu Starogardzkiego
  Starogard Gdański dn. 22.03.2017 r.
   Zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli dnia 21.04.2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
    Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
    Z poważaniem
      Dyrektor PPP
        Bernadeta Grunwald
          Szanowni Państwo
          Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
          Powiatu Starogardzkiego
           Starogard Gdański dn. 22.03.2017 r.
            -Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 29.03.2017r (środa) o godzinie 13.30 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Gabinecie Terapii Integracji Sensorycznej ul. Juranda ze Spychowa 6 w Starogardzie Gdańskim.
             Tematem spotkania: Wykorzystanie elementów terapii integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy.
              Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
              Z poważaniem
                Dyrektor PPP
                  Bernadeta Grunwald
                    Szanowni Państwo
                    Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
                    Powiatu Starogardzkiego
                     Starogard Gdański dn.16.03.2017 r.
                      -Zapraszam pedagogów szkolnych, szkół ponadgimnazjalnych dnia 23.03.2017 r. o godzinie 11.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie adres: Bolesławowo 15, Skarszewy
                       Temat spotkania: Nowy system kształcenia zawodowego. Zmiany w przepisach i organizacja wsparcia.
                        Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                        Z poważaniem
                          Dyrektor PPP
                            Bernadeta Grunwald
                              Szanowni Państwo
                              Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
                              Powiatu Starogardzkiego
                               Starogard Gdański dn.10.03.2017 r.
                                - zmiana godziny spotkania TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH
                                 Dnia 14 marca 2017 r. (wtorek) zapraszamy na 15.30 (godz. 16.30 jest nieaktualna) do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim, gdzie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Serdecznie zapraszamy!
                                  Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                  Z poważaniem
                                    Dyrektor PPP
                                      Bernadeta Grunwald
                                        Szanowni Państwo
                                        Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
                                        Powiatu Starogardzkiego
                                         Starogard Gdański dn.08.03.2017 r.
                                          Spotkanie psychologów szkolnych szkół i przedszkoli dnia 10.03.2017 r. (piątek) w ramach grupy wsparcia, z powodu choroby Pani Marzeny Kraśniewskiej zostaje odwołane.
                                          Z poważaniem
                                            Dyrektor PPP
                                              Bernadeta Grunwald
                                                 Szanowni Państwo
                                                 Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli
                                                 Powiatu Starogardzkiego
                                                  Starogard Gdański dn.02.03.2017 r.
                                                   Zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli dnia 10.03.2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
                                                    Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                     Osoba prowadząca:
                                                       Psycholog: Marzena Kraśniewska
                                                      Z poważaniem
                                                        Dyrektor PPP
                                                          Bernadeta Grunwald
                                                            Szanowni Państwo
                                                            Dyrektorzy Szkół
                                                            Powiatu Starogardzkiego
                                                             Starogard Gdański dn. 01.03.2017 r.
                                                              Dnia 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 16. 30 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Serdecznie zapraszamy!
                                                               Proszę o umożliwienie pedagogom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                Z poważaniem
                                                                  Dyrektor PPP
                                                                    Bernadeta Grunwald
                                                                      Szanowni Państwo
                                                                      Dyrektorzy Szkół
                                                                      Powiatu Starogardzkiego
                                                                       Starogard Gdański dn. 24.02.2017 r.
                                                                        dotyczy: grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych i gminazjalnych
                                                                         Zapraszam pedagogów szkolnych, na spotkanie dnia 02.03.2017 r. o godzinie 10.00 w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Zespołe Szkół Publicznych w Zblewie ul. Kościerskiej 39, 83-210 Zblewo.
                                                                          Temat spotkania: Tutoring w szkole.
                                                                           Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                            Z poważaniem
                                                                              Dyrektor PPP
                                                                                Bernadeta Grunwald
                                                                                  Szanowni Państwo
                                                                                  Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych
                                                                                  Powiatu Starogardzkiego
                                                                                   Starogard Gdański dn. 13.02.2017 r.
                                                                                    Zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów klas III posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawności sprzężone o spotkaniu, które odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godzinie 16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd., ul. Grunwaldzka 28. W spotkaniu tym uczestniczyć będą dyrektorzy szkół zawodowych różnych typów z terenu powiatu starogardzkiego, którzy przestawią ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/18,
                                                                                     Z poważaniem
                                                                                       Dyrektor PPP
                                                                                         Bernadeta Grunwald
                                                                                           Szanowni Państwo
                                                                                           Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
                                                                                           Powiatu Starogardzkiego
                                                                                            Starogard Gdański dn. 13.02.2017 r.
                                                                                             W związku z narastającymi problemami dzieci i młodzieży dotyczącymi szeroko rozumianej przemocy przypominamy o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który obchodzony jest 22 - 27 lutego. Zachęcamy do zaplanowania działań profilaktyczno - wychowawczych mających na celu propagowanie działań wspomagających ofiary przemocy.
                                                                                              Wszyscy pracownicy oświatowi na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” są zobowiązani do zachowania procedur i udzielenia bezpośredniej pomocy osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy.
                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                 Dyrektor PPP
                                                                                                   Bernadeta Grunwald
                                                                                                     Szanowni Państwo
                                                                                                     Dyrektorzy Szkół
                                                                                                     Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                      Starogard Gdański dn. 01.02.2017 r.
                                                                                                       Zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli dnia 10.02.2017r. (piątek) o godzinie 11.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
                                                                                                        Na godz. 11.00 został zaproszony Podkomisarz Pan Mariusz Bucikiewicz, specjalista zespołu ds. nieletnich i patologii.
                                                                                                         Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                           Osoba prowadząca
                                                                                                             Psycholog:Anna Breska
                                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                                  Dyrektor PPP
                                                                                                                    Bernadeta Grunwald
                                                                                                                      Szanowni Rodzice
                                                                                                                       OD dnia 01.02.2017 r. zostały wprowadzone nowe zajęcia o charakterze terapeutycznym:
                                                                                                                        „Aktywny Maluch”
                                                                                                                         „Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się dr Mieczysława Chęćka”
                                                                                                                          Więcej informacji można znaleść w Planie Pracy PPP na rok szkolny 2016/17
                                                                                                                           Szanowni Państwo
                                                                                                                           Dyrektorzy Szkół
                                                                                                                           Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                                            Starogard Gdański dn. 01.02.2017 r.
                                                                                                                             Dnia 7 Lutego 2017 r. o godzinie 16.30 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Serdecznie zapraszamy!
                                                                                                                              Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                                                Osoba prowadząca
                                                                                                                                  Pedagog: Kamila Żabińska
                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                                       Dyrektor PPP
                                                                                                                                         Bernadeta Grunwald
                                                                                                                                           Szanowni Państwo
                                                                                                                                           Dyrektorzy Szkół
                                                                                                                                           Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                                                            Starogard Gdański dn. 30.01.2017 r.
                                                                                                                                             dotyczy: grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych
                                                                                                                                              Zapraszam pedagogów szkolnych, na spotkanie dnia 24.02.2017 r. o godzinie 11.00 w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd.
                                                                                                                                               Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                                                                  Dyrektor PPP
                                                                                                                                                    Bernadeta Grunwald
                                                                                                                                                      Szanowni Państwo
                                                                                                                                                      Dyrektorzy Szkół
                                                                                                                                                      Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                                                                       Starogard Gdański dn. 30.01.2017 r.
                                                                                                                                                        dotyczy: grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych i gminazjalnych
                                                                                                                                                         Zapraszam pedagogów szkolnych, na spotkanie dnia 16.02.2017 r. o godzinie 10.00 w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd.
                                                                                                                                                          Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                                                                           Z poważaniem
                                                                                                                                                             Dyrektor PPP
                                                                                                                                                               Bernadeta Grunwald
                                                                                                                                                                 Szanowni Państwo
                                                                                                                                                                 Dyrektorzy Szkół
                                                                                                                                                                 Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                                                                                  Starogard Gdański dn. 11.01.2017 r.
                                                                                                                                                                   dotyczy: grupy wsparcia doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
                                                                                                                                                                    Zapraszam doradców zawodowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dnia 30.01.2017 r. o godzinie 10.00 na pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia doradztwa zawodowego, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd.
                                                                                                                                                                     Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                                                        Dyrektor PPP
                                                                                                                                                                          Bernadeta Grunwald
                                                                                                                                                                            Szanowni Państwo
                                                                                                                                                                            Dyrektorzy Szkół
                                                                                                                                                                            Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                                                                                             Starogard Gdański dn. 29.12.2016 r.
                                                                                                                                                                              dotyczy: grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych
                                                                                                                                                                               Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd. uprzejmie informuje, że spotkanie grupy wsparcia pedagogów odbędzie się dnia 13.01.2017 r. (piątek) o godz. 11.00 na terenie Poradni.
                                                                                                                                                                                Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                                                                                                 Z poważaniem
                                                                                                                                                                                   Dyrektor PPP
                                                                                                                                                                                     Bernadeta Grunwald
                                                                                                                                                                                       Szanowni Państwo
                                                                                                                                                                                       Dyrektorzy Szkół
                                                                                                                                                                                       Powiatu Starogardzkiego
                                                                                                                                                                                        Starogard Gdański dn. 29.12.2016 r.
                                                                                                                                                                                         dotyczy: grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjalnych
                                                                                                                                                                                          Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd. uprzejmie informuje, że spotkanie grupy wsparcia pedagogów odbędzie się dnia 05.01.2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 na terenie Poradni.
                                                                                                                                                                                           Proszę o umożliwienie pedagogom szkolnym udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
                                                                                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                                                                              Dyrektor PPP
                                                                                                                                                                                                Bernadeta Grunwald