KOMUNIAKTY

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Powiatu Starogardzkiego
    Starogard Gdański dn. 02.09.2014 r.
   Zapraszamy pedagogów szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dnia 11.09.2014 r. o godzinie 10.00 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28 Przedmiotem spotkania będzie:
    - omówienie oferty na rok szkolny 2014/15, w tym zmiana wniosku o warsztaty lub inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     - omówienie priorytetów MEN: „agresja i przemoc w szkole”, „nauczanie włączające”,
      - spotkanie z prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji Panią Magdaleną Niedbała.
       Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w spotkaniu.
  Z poważaniem
    Dyrektor PPP
      Bernadeta Grunwald